Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn. "Rewitalizacja Śródm
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn. "Rewitalizacja Śródm Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
22.01.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" - stanowiące zad. IV projektu pn.: "Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II".


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno - Inżynierski "PROSTA-PROJEKT"
Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

za cenę brutto: 169 740, 00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com