Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Wykonanie 3 sztuk operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia
Wykonanie 3 sztuk operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
26.11.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie 3 sztuk operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego odcinek ul. Radiowej i al. Tysiąclecia PP w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Wycena Nieruchomości
Agata Wesołowska
ul. Bolesława Chrobrego 66 lok. 2
25-607 Kielce

za cenę brutto: 2 749, 05 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych  05/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com