Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Oświetlenie ulicy Żeromskiego od ul. Seminaryjskiej do ul. Zagórskiej i ul. Wróblewskiego
Oświetlenie ulicy Żeromskiego od ul. Seminaryjskiej do ul. Zagórskiej i ul. Wróblewskiego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
01.10.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Oświetlenie ulicy Żeromskiego od ul. Seminaryjskiej do ul. Zagórskiej i ul. Wróblewskiego"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Bańcyrowski Jan
Przedsiębiorstwo Produkcyjne - Handlowo - Usługowe "ELBA"

ul. Świętokrzyska 11, 26-110 Skarzysko - Kamienna

za cenę brutto: 194 568, 09 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset szcześćdziesiąt osiem złotych 09/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com