Menu Content/Inhalt
Ulica Żurawia w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
01.08.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Ulica Żurawia w Kielcach”

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

za cenę brutto: 560 396, 50 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć zł 50/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com