Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Remont murów oporowych na dojeździe do wiaduktu nad torami PKP linii Warszawa – Kraków w ciągu ul.
Remont murów oporowych na dojeździe do wiaduktu nad torami PKP linii Warszawa – Kraków w ciągu ul. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
01.06.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Remont murów oporowych na dojeździe do wiaduktu nad torami PKP
linii Warszawa – Kraków w ciągu ul. 1 Maja w Kielcach”
realizowany jako etap II inwestycji pn.:
„Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1 Maja w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum:
Waldemar Jaszczyk Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane
ul. Mazurska 77/68, 25-345 Kielce - Lider
i

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "JAWAL" Sp.z.o.o.
ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce - Partner

za cenę brutto: 1 124 299, 04 zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 04/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com