Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: Stolik z windą i pojemnikiem na wodę do ważenia hydrost
Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: Stolik z windą i pojemnikiem na wodę do ważenia hydrost Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
28.05.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu do wyposażenia laboratorium: Stolik z windą i pojemnikiem na wodę do ważenia hydrostatycznego (pomiar gęstości) oraz uchwytem na kostki betonowe"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Grzegorz Słowikowski
    BITLAB
ul. Czwartek 4/5, 20-124 Lublin

za cenę brutto: 3 075, 00 zł. (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com