Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Przebudowa ulicy Różyckiego - etap II" polegająca na przebudowie ul. Różyckiego od działki 1870 i
Przebudowa ulicy Różyckiego - etap II" polegająca na przebudowie ul. Różyckiego od działki 1870 i Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
08.05.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa ulicy Różyckiego - etap II"
polegająca na przebudowie ul. Różyckiego od działki 1870 i ul. Kossaka w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STRABAG Sp.z.o.o.

ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

za cenę brutto: 294 134, 84 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote, 84/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com