Menu Content/Inhalt
Start arrow Laboratorium Drogowe arrow Zakres badań
Zakres badań Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
07.05.2012.

Laboratorium drogowe


Lp.

Opis

Metoda badania wg

1

Wiercenie rdzeniowe otworów o średnicy koronki 100[mm], głębokość do 40[cm]

PN-EN 12390-1: 2013-03 E

2

Wiercenie rdzeniowe otworów o średnicy koronki 250[mm], głębokość do 40[cm]

PN-EN 12390-1: 2013-03 E

3

Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża za pomocą płyty naciskowej VSS, D=300[mm]

PB-01

4

Badanie ugięć nawierzchni – ugięciomierz Benkelmanna

PB-02

5

Badanie równości nawierzchni – łata 3[m]

PB-03

6

Badanie szorstkości – wahadło angielskie

PN-EN 14231: 2004 P

7

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia sondą SD-10

PB-04

8

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia metodą cylindra

PB-05

9

Badanie wskaźnika zagęszczenia metodą piasku kalibrowanego

PB-06

10

Badanie wytrzymałości betonu – młotek Schmidta

PN-EN 12504-2: 2013-03 E

11

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-13:2005 P

12

Oznaczenie zawartości asfaltu i uziarnienia – ekstrakcja

PN-EN 12697-1:2012 E, PN-EN 12697-2 +A1:2008 P

13

Odzysk asfaltu – wyparka obrotowa

PN-EN 12697-3: 2007 P

14

Oznaczenie gęstości MMA – metoda objętościowa.

PN-EN 12697-5: 2010 E +AC:2012

15

Oznaczenie gęstości MMA – metoda hydrostatyczna.

PN-EN 12697-5: 2010 E +AC:2012

16

Oznaczenie gęstości MMA – metoda matematyczna.

PN-EN 12697-5: 2010 E +AC:2012

17

Oznaczenie gęstości objętościowej próbek MMA.

PN-EN 12697-6: 2012 E

18

Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni (Vm, VFB)

PN-EN 12697-8: 2005 P

19

Zagęszczalność – ubijak Marshalla – próbki ubijane w Laboratorium MZD z dostarczonej przez Zleceniodawcę MMA.

PN-EN 12697-10: 2005 P + AC: 2008

20

Sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia na gotowych próbkach (wyciętych lub ubitych w warunkach laboratoryjnych) – dostarczonych przez Zleceniodawcę.

PN-EN 12697-10: 2005 P + AC: 2008

21

Oznaczenie adhezji pomiędzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 12697-11: 2012 E

22

Oznaczenie penetracji igłą.

PN-EN 1426: 2009 P

23

Oznaczenie temperatury mięknienia- metoda Pierścień i Kula.

PN-EN 1426: 2009 P

24

Oznaczenie wytrzymałości na oddziaływanie wody - ITSR.

PN-EN 12697-12: 2008 E

25

Koleinowanie – na próbkach wyciętych z nawierzchni dostarczonych przez Zleceniodawcę.

PN-EN 12697-22: 2007 P +A1: 2008 P

26

Koleinowanie – na próbkach 300[mm] x 400[mm] dostarczonych przez Zleceniodawcę.

PN-EN 12697-22: 2007 P +A1: 2008 P

27

Koleinowanie – na próbkach wykonanych w Laboratorium MZD z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę.

PN-EN 12697-22: 2007 P +A1: 2008 P

28

Oznaczanie wytrzymałości na oddziaływanie wody i mrozu – ITS.

PN-EN 12697-23: 2009 P

29

Oznaczenie wymiarów próbki z MMA (próbki przygotowane w laboratorium)

PN-EN 12697-29: 2006 P

30

Badanie Marshalla.

PN-EN 12697-34: 2012 E

31

Oznaczenie grubości próbek asfaltowych (wyciete z nawierzchni)

PN-EN 12697-36: 2005 P

32

Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym.

PN-EN 12697-42: 2013-05 E

33

Oznaczenie składu ziarnowego kruszyw – metoda przesiewania.
Badanie akredytowane

PN-88/B-04481

34

Oznaczenie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu.

PN-EN 933-4: 2008 E

35

Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

PN-EN 933-8: 2012 E

36

Oznaczenie zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylowym.

PN-EN 933-9: 2013-07 E

37

Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 933-10: 2009 E

38

Oznaczenie odporności na rozdrabnianie – Bęben Los Angeles.

PN-EN 1097-2: 2010 E

39

Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości.

PN-EN 1097-3: 2000 P

40

Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości – metoda drucianego kosza.

PN-EN 1097-6: 2002 P + A1: 2006, AC: 2004, Ap1: 2005

41

Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości – metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-6: 2002 P + A1: 2006, AC: 2004, Ap1: 2005

42

Oznaczenie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-7: 2008 E

43

Oznaczenie mrozoodporności kruszywa.

PN-EN 1367-1: 2007 E

44

Badanie w siarczanie magnezu.

PN-EN 1367-2: 2010 E

45

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania.

PN-EN 1367-3: 2002 P + AC: 2004

46

Badanie mrozoodporności w obecności soli.

PN-EN 1367-6: 2008 E

47

Określenie gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.

PN-EN 13286-2: 2010 E

48

Metoda oznaczania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-42: 2005 P

49

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-41: 2005 P

50

Oznaczenie kalifornijskiego wskaźnika nośności (CBR) i pęcznienia liniowego.

PN-EN 13286-47: 2012 E

51

Określanie stopnia rozdrobnienia mieszanek związanych i niezwiązanych spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-48: 2007 P

52

Określenie pęcznienia gruntu ulepszonego wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-48: 2007 P

53

Zagęszczenie próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora.

PN-EN 13286-50: 2007 P

54

Klasyfikacja kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13242 +A1: 2013-08 E

55

Badanie pH gruntu.

PB-07

56

Oznaczenie kapilarności biernej.

PB-08

57

Badanie betonu: kształtu, wymiary.

PN-EN 12390-1: 2013-03 E

58

Badanie betonu: wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.

PN-EN 12390-3: 2011 P +AC:2012

59

Badanie betonu: wytrzymałość na ściskanie próbek do badania z wykonaniem próbek w Laboratorium MZD.

PN-EN 12390-3: 2011 P +AC:2012

60

Oznaczenie zawartości części organicznych metodą utleniania.

PB-10

61

Oznaczenie połączenia międzywarstwowego.

PB-11

62

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 1-2; warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, metoda empiryczna.

PN-EN 13108-1: 2008 P

63

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 3-4; warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, metoda funkcjonalna.

PN-EN 13108-1: 2008 P

64

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 5-6; warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, metoda funkcjonalna.

PN-EN 13108-1: 2008 P

65

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 1-2; warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego, metoda empiryczna.

PN-EN 13108-1: 2008 P

66

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 3-4; warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego, metoda funkcjonalna.

PN-EN 13108-1: 2008 P

67

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 5-6; warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego, metoda funkcjonalna.

PN-EN 13108-1: 2008 P

68

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 1-2; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, metoda empiryczna.

PN-EN 13108-1: 2008 P

69

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 3-4; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, metoda funkcjonalna.

PN-EN 13108-1: 2008 P

70

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 5-6; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, metoda funkcjonalna.

PN-EN 13108-1: 2008 P

71

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 1-2; warstwa ścieralna z SMA, metoda empiryczna.

PN-EN 13108-5: 2008 P

72

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 3-4; warstwa ścieralna z SMA, metoda funkcjonalna.

PN-EN 13108-5: 2008 P

73

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 5-6; warstwa ścieralna z SMA, metoda funkcjonalna.

PN-EN 13108-5: 2008 P

74

Zaprojektowanie mieszanki związanej cementem z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę.

PN-EN 14227-1: 2007 P

75

Zaprojektowanie mieszanki żużlowej związanej spoiwem hydraulicznym z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę.

PN-EN 14227-2: 2007 P

76

Zaprojektowanie mieszanki z popiołami lotnymi związanej spoiwem hydraulicznym z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę.

PN-EN 14227-3: 2007 P

77

Zaprojektowanie mieszanki ze spoiwem drogowym z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę.

PN-EN 14227-5: 2007 P

78

Opinia technologiczna.

--

79

Ekspertyza.

--

80

Dojazd na miejsce badania.

--

81

Inne, nie wymienione

--

82

Sprawdzenie zgodności recepty według wymaganego dokumentu.

--

83

Zagęszczenie próbek do koleinowania.

PN-EN 12697-22: 2007 P +A1: 2008 P

84

Nasiąkliwość betonu.

PN-EN 1338: 2005P

85

Wykonanie próbek betonowych z pielęgnacją.

PN-EN 12390-2: 2011 P

86

Oznaczenie współczynnika filtracji wg Hazena.

PB-12

87

Oznaczenie współczynnika różnoziarnistości

PB-13

88

Oznaczenie wilgotności gruntu

PB-14

89

Oznaczenie granicy płynności gruntu

PB-15

90

Oznaczenie zawartości wody
Badanie akredytowane

PN-EN 1097-5:2008 E


Zmieniony ( 08.04.2016. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com