Menu Content/Inhalt
Start arrow Laboratorium Drogowe arrow Zakres badań
Zakres badań Drukuj Wyślij znajomemu
07.05.2012.

Laboratorium drogowe


Lp.

Opis badania

Metoda badania wg

1

Wiercenie rdzeniowe otworów o średnicy koronki 100[mm], głębokość do 40[cm]

 

PN-EN 12697-27:2005/Ap1:2013-12

 

2

Wiercenie rdzeniowe otworów o średnicy koronki 250[mm], głębokość do 40[cm]

 

PN-EN 12697-27:2005/Ap1:2013-12

 

3

Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża za pomocą płyty naciskowej VSS, D=300[mm]

PB-01

4

Badanie ugięć nawierzchni – ugięciomierz Benkelmanna

PB-02

5

Badanie równości nawierzchni – łata 3[m]

PB-03

6

Badanie szorstkości – wahadło angielskie

PN-EN 14231: 2004

7

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia sondą SD-10

PB-04

8

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia metodą cylindra

PB-05

9

Badanie wskaźnika zagęszczenia metodą piasku kalibrowanego

PB-06

10

Badanie wytrzymałości betonu – młotek Schmidta

 

PN-EN 12504-2: 2002/Ap1: 2004

 

11

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

 

PN-EN 12697-13:2005

 

12

Oznaczenie zawartości asfaltu rozpuszczalnego i uziarnienia – ekstrakcja

Metoda akredytowana

PN-EN 12697-1: 2012

PN-EN 12697-2:2008

 PN-EN 933-1:2012

13

Odzysk asfaltu – wyparka obrotowa

 

PN-EN 12697-3:2007                          

 

14

Oznaczenie gęstości MMA – metoda objętościowa.

Metoda A

 

PN-EN 12697-5+A1:2008                   

 

15

Oznaczenie gęstości MMA – metoda matematyczna.

 

PN-EN 12697-5+A1:2008                   

 

16

Oznaczenie gęstości objętościowej próbek MMA – metoda B

Metoda akredytowana

PN-EN 12697-6: 2012

17

Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni (Vm, VFB)

PN-EN 12697-8: 2005

18

 

Przygotowanie próbek poprzez ubijanie

PN-EN 12697-30+A1:2008

19

 

Sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia na gotowych próbkach (wyciętych lub ubitych w warunkach laboratoryjnych) – dostarczonych przez Zleceniodawcę

 

PN-EN 12697-10: 2005+AC: 2008

 

20

Oznaczenie adhezji pomiędzy kruszywem i asfaltem

 

PN-EN 12697-11: 2009

 

21

Oznaczenie penetracji igłą

 

PN-EN 1426:2009

 

22

Oznaczenie temperatury mięknienia - metoda Pierścień
i Kula

 

PN-EN 1427: 2009

 

23

Oznaczenie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę - ITSR

 

PN-EN 12697-12:2004

 

24

 

Koleinowanie – na próbkach wyciętych z nawierzchni dostarczonych przez Zleceniodawcę

Metoda akredytowana

 

PN-EN 12697-22+A1:2008

 

25

 

Koleinowanie – na próbkach 300[mm] x 400[mm] dostarczonych przez Zleceniodawcę

Metoda akredytowana

 

PN-EN 12697-22+A1:2008

 

26

Koleinowanie – na próbkach wykonanych w Laboratorium MZD z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę

Metoda akredytowana

PN-EN 12697-22 A1:2008

27

Zagęszczenie próbek do koleinowania z mieszanki dostarczonej do Laboratorium

PN-EN 12697-22+A1:2008

28

Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie pośrednie
– ITS

 

PN-EN 12697-23: 2009

 

29

 

Oznaczenie wymiarów próbki z MMA (próbki przygotowane w laboratorium)

PN-EN 12697-29: 2006

30

Badanie Marshalla

 

PN-EN 12697-34+A1:2008

 

31

Oznaczenie grubości próbek asfaltowych (wycięte
z nawierzchni)

Metoda akredytowana

 

PN-EN 12697-36: 2005 p. 4.1

 

32

Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym

PN-EN 12697-42:2009

 

33

Oznaczenie składu ziarnowego kruszyw – metoda przesiewania

Metoda akredytowana

 

PN-EN 933-1:2012

 

34

Oznaczenie kształtu ziarn – wskaźnik kształtu

 

PN-EN 933-4:2001

 

35

Oznaczenie wskaźnika piaskowego

 

PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010

 

36

Oznaczenie zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylowym

 

PN-EN 933-9:2001

 

37

Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

 

PN-EN 933-10:2002

 

38

Oznaczenie odporności na rozdrabnianie – Bęben Los Angeles

 

PN-EN 1097-2:2000/A1:2008

 

39

Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości

PN-EN 1097-3:2000

40

Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z
 wentylacją

Metoda akredytowana

 

PN-EN 1097-5:2008

 

 

41

Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości – metoda drucianego kosza

 

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

 

42

Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości – metoda piknometryczna.

 

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

 

43

Oznaczenie gęstości wypełniacza - metoda piknometryczna

 

PN-EN 1097-7:2001

 

44

Oznaczenie nasiąkliwości betonu

PN-EN 1338: 2005+AC: 2007

45

Oznaczenie mrozoodporności kruszywa

 

PN-EN 1367-1:2001  

 

46

Badanie w siarczanie magnezu

 

PN-EN 1367-2:2000

 

47

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

PN-EN 1367-3:2002+AC:2004

48

Badanie mrozoodporności w obecności soli.

PN-EN 1367-6: 2008

49

Określenie gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora

 

PN-EN 13286-2:2007

 

50

Metoda oznaczania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-42: 2005

51

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-41: 2005

52

Oznaczenie kalifornijskiego wskaźnika nośności (CBR)
 i pęcznienia liniowego

 

PN-EN 13286-47: 2007

 

53

Określanie stopnia rozdrobnienia mieszanek związanych
i niezwiązanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-48: 2007

54

Określenie pęcznienia gruntu ulepszonego wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-48: 2007

55

Zagęszczenie próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora

PN-EN 13286-50: 2007

56

Klasyfikacja kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13242 + A1:2010

57

Badanie pH gruntu

PB-07

58

Oznaczenie kapilarności biernej

PB-08

59

Badanie betonu: kształtu, wymiary

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004

 

60

Wykonanie próbek betonowych z pielęgnacją

PN-EN 12390-2: 2011

61

Badanie betonu: wytrzymałość na ściskanie próbek do badania

PN-EN 12390-3:2011+AC:2012

62

Badanie betonu: wytrzymałość na ściskanie próbek do badania z wykonaniem próbek w Laboratorium MZD

PN-EN 12390-3:2011+AC:2012

63

Badanie nośności płytą dynamiczną

PB-09

64

Oznaczenie zawartości części organicznych metodą utleniania

PB-10

65

Oznaczenie połączenia międzywarstwowego.

PB-11

Instrukcja IBDiM, zeszyt 66

66

Oznaczenie współczynnika filtracji wg Hazena

PB-12

67

Oznaczenie współczynnika różnoziarnistości

PB-13

68

Oznaczenie wilgotności gruntu

PB-14

69

Oznaczenie granicy płynności gruntu

PB-15

PN-88/B-04481

70

 

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 1-2; warstwa podbudowy, warstwa wiążąca, wyrównawcza,ścieralna z betonu asfaltowego, SMA, metoda empiryczna

 

PN-EN 13108-1: 2008

 

71

 

Zaprojektowanie recepty z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla ruchu KR 3-4; warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, metoda funkcjonalna

 

PN-EN 13108-1: 2008

 

72

Zaprojektowanie mieszanki związanej cementem z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę

 

PN-EN 14227-1:2007                            

73

 

Zaprojektowanie mieszanki żużlowej związanej spoiwem hydraulicznym z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę

 

 

PN-EN 14227-2:2007                           

 

74

 

Zaprojektowanie mieszanki z popiołami lotnymi związanej spoiwem hydraulicznym z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę

 

PN-EN 14227-3:2007

 

75

Zaprojektowanie mieszanki ze spoiwem drogowym z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę

 

PN-EN 14227-5:2007

 

76

Opinia technologiczna

-

77

Ekspertyza

Wycena w zależności od stopnia skomplikowania i zakresu rzeczowego.

78

Dojazd na miejsce badania

-

79

Sprawdzenie zgodności recepty według wymaganego dokumentu.

-

80

Inne, nie wymienione

-


Zmieniony ( 16.06.2020. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com