Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce w latach 2012-2013
Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce w latach 2012-2013 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
26.03.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce w latach 2012-2013 "

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe

"BIONATURA" Piotr Rosół
Suduł 88, 28-300 Jędrzejów

za cenę brutto: 402 326, 85 zł. (słownie: czterysta dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych , 85/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com