Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa bonów towarowych dla pracowników MZD w Kielcach w 2012 r.
Dostawa bonów towarowych dla pracowników MZD w Kielcach w 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
08.02.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawa bonów towarowych dla pracowników MZD w Kielcach w 2012 r."

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
 

za cenę brutto: 72 000,00  zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com