Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Bieg "Wilczym Tropem" Pamięci Żołnierzy Wyklętych - utrudnienia w ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 26.02.2016 r. (niedziela) w związku z biegiem „Tropem Wilczym” Pamięci Żołnierzy Wyklętych od godziny 12.30 do godziny 15.00 występować będą utrudnienia w ruchu na wielu ulicach i skrzyżowaniach na terenie miasta.
Bieg odbywał się będzie następującą trasą:
Park im. Staszica – ul. Staszica – ul. Solna – ul. Paderewskiego – ul. Żytnia (jezdnia północna) – ul. Żelazna (jezdnia wschodnia) – ul. Sienkiewicza – ul. ul. Leśna – ul. Mała – ul. Sienkiewicza – ul. Hipoteczna – Pl. Wolności (północna pierzeja) – ul. Głowackiego – ul. Żeromskiego – ul. Prosta – ul. Zgody – ul. Spokojna – ul. Ściegiennego - ul. Husarska – ul. Mahometańska - ul. Sobieskiego – ul. Kwasa – ul. Sołtysiaka „Barabasza” – ul. Gagarina – w poprzek ul. Krakowskiej – Skwer Szarych Szeregów – bród pod ul. Ogrodową – Park im. Staszica – ul. Solna – ul. Staszica – Park im. Staszica – ul. Jana Pawła II – ul. Kapitulna – ul. Sienkiewicza – ul. Staszica – Park im. Staszica.
W czasie biegu wymienione ulice będą sukcesywnie wyłączane z ruchu kołowego. Ruchem kierować będą funkcjonariusze policji. W czasie biegu ulicami Żytnią i Żelazną (około godz. 13.10) wyłączona z ruchu będzie także wschodnia estakada na węźle Żytnia. Wyjazd z ul. Wróblewskiego w ul. Żeromskiego będzie możliwy tylko w prawo. Ruch na ul. Husarskiej na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Ściegiennego odbywał się będzie jednokierunkowo w stronę ul. Wapiennikowej
 
Komunikat - zajęcie pasa drogowego w okresie zimy
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w okresie zimowym tj od 20 grudnia br.  do odwołania,  nie będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu  prowadzenia robót budowlanych związanych z wbudowywaniem urządzeń infrastruktury technicznej  w pasie drogowym. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, każdy złożony wniosek na zajęcie pasa drogowego będzie rozpatrzony indywidualnie.
Zmieniony ( 15.12.2016. )
 
Skargi i Wnioski
W sprawach skarg i wniosków funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, Dyrektor MZD przyjmuje raz w tygodniu, w każdy czwartek w godz. 15:30 - 16:30, po uprzednim umówieniu, przez osobę zainteresowaną, terminu spotkania.
Termin spotkania można umówić pod nr tel 41 34-02-850.
Zmieniony ( 05.12.2016. )
 
Akcja zima 2016/2017
Wybrana grafikaPoniżej prezentujemy kolejność  zimowego utrzymania ulic miasta Kielce w sezonie 2016/2017 r. 
Zgłoszenia w zakresie zimowego utrzymania można kierować calą dobę pod numer telefonu: 41 34 02 800
Zmieniony ( 28.11.2016. )
Czytaj całość
 
Nowy kod pocztowy

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że zmianie uległ nasz kod pocztowy. W związku z powyższym prosimy o aktualizację danych w Państwa bazach informacyjnych oraz uwzględnienie nowego kodu pocztowego przy wystawianiu faktur oraz adresowaniu korespondencji.

Aktualne dane:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Jadwigi Prendowskiej 7
25-395 Kielce  

Informujemy jednocześnie, że pozostałe dane firmy – KRS, NIP, Regon oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

 
Zarządzanie ruchem na drogach
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 01.07.2015r. zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach w mieście wykonuje Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urząd Miasta Kielce. W związku z tym rozpatrywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu będzie odbywać się dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy uzyskać opinię w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach, a następnie projekt przedłożyć do zatwierdzenia w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Kielce.
 
Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 ).
 
Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Kielce mieści się w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 w pokoju 43, Dyrektor Biura Jarosław Radkiewicz - pokój 52.
Korespondencję można składać na kancelarii ogólnej UM Kielce Rynek 1 lub w siedzibie WZRDiM w pokoju 43.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach opiniowanie projektów organizacji ruchu odbywać się będzie w Wydziale Dróg i Inżynierii Ruchu ( kierownik Wydziału – Violetta Kossakowska ).
Zmieniony ( 13.02.2017. )
 
designed by made your web.com