Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Zajęcie pasa drogowego
Zajęcie pasa drogowego Drukuj Wyślij znajomemu
12.01.2008.
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym, nazwę wykonawcy robót oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót oraz nazwę wykonawcy badań laboratoryjnych.
Do wniosku należy dołączyć:

  • Plan sytuacyjny z zaznaczeniem robót prowadzonych w pasie drogowym
  • Odpis protokołu ZUD
  • Pozwolenie na budowę
  • Projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót w pasie drogowym,
  • Harmonogram robót.
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel.
34-02-800, fax. 34-02-830
Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a każdy załącznik w wysokości 50 gr. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 8,§ 10 i § 10b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33; Nr 48, poz. 239; z 1995 r. Nr 136, poz. 670; z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, pz.968; Dz.U. z 1999 Nr 59 poz.623 z 2000 r. Nr 12, poz 136)
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz 958) oraz § 8, §10 i § 10b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33; Nr 48, poz. 239; z 1995 r. Nr 136, poz. 670; z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, Dz.U. z 1999r. Nr 59 poz.623 z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 50 gr za każdy załącznik
Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Wnioski do pobrania

Zmieniony ( 30.05.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com