Menu Content/Inhalt
Start arrow Struktura MZD
Struktura MZD Drukuj Wyślij znajomemu
13.12.2007.

Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach kieruje Dyrektor.
- Dyrektor odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

- Zastępców dyrektora
- Głównego księgowego
- Kierowników działów i samodzielnych stanowisk

W skład MZD wchodzą następujące wydziały i referaty:

1. Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu:

- referat inżynierii ruchu,
- referat obsługi komunikacyjnej,
- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego

2.Wydziału Utrzymania i Eksploatacji Dróg 

3. Wydział inwestycji:

- referat realizacji inwestycji,
- referat mostów,
- referat oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej

4. Wydział planowania

- referat dokumentacji,
- samodzielne stanowisko ds. uzgadniania warunków zabudowy planowanych obiektów,
- samodzielne stanowisko ds. lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
- samodzielne stanowisko ds. opiniowania projektów

5. Wydział geodezji i gospodarowania gruntami

- samodzielne stanowisko ds. ewidencji dróg

6. Wydział kanalizacji deszczowej

7. Wydział finansowo - księgowy

- referat księgowości,
- referat budżetu i analiz,
- referat finansów,
- referat windykacji,

- referat funduszy strukturalnych

8. Wydział Zamówień Publicznych 

9. Wydział organizacyjno - administracyjny

10. Wydział strefy płatnego parkowania

11. Laboratorium

12. Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac

13  Samodzielne stanowisko ds. Informatyki

14. Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami

15. Radca Prawny

16. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

17. Samodzielne stanowisko ds. BHP

 
designed by made your web.com