Menu Content/Inhalt
Start arrow Kontakt arrow Numery telefonów wewnętrznych
Numery telefonów wewnętrznych Drukuj Wyślij znajomemu
15.04.2009.
Wydziały, referaty i numery wewnętrzne w MZD w Kielcach
Nazwa wydziału, referat Numer
pokoju
Numer
telefonu
wewn.
Dyrektor 27 850
Z-ca dyrektora ds. utrzymania
25 850
Z-ca dyrektora ds. inwestycji
28850
sekretariat 26 850
   
Wydział finansowo - księgowy
- Główny księgowy 30
854
- referat budżetu i analiz

40

856,886
- referat księgowości

31,39

872
857,889

- kasa 3a
808
- referat finansów 

39

857
- referat windykacji 29,41
855,888
- referat funduszy strukturalnych43
859,860
   
Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu
- Kierownik wydziału 52878
- referat inżynierii ruchu 52
50
878
881
- referat obsługi komunikacyjnej
51
879, 880
   
Wydział Utrzymania i Eksploatacji Dróg
  
- Kierownik wydziału

42

862

- referat utrzymania dróg
24
32
33
42
873
874
876
863, 864
- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego 3
861,865
   
Wydział Inwestycji
- Kierownik wydziału
2a
813
- referat realizacji inwestycji

5

801, 821

- referat oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej

6,
7

806
807
- referat mostów44
805,825
- referat kanalizacji deszczowej
46,
36
867,868
877,882
   
Wydział Planowania
- Kierownik wydziału
1b
803
- Inspektorzy

1c
4

823
804,824
- główny specjalista ds. Inwestycji
2831
   
Wydział Geodezji i Gospodarowania Gruntami
- Kierownik wydziału
47
869
- Inspektorzy

47
48
49

869
870
871
- ewidencja dróg 49871
   
Wydział Zamówień Publicznych
  
- kierownik wydziału
1a 822
- Inspektorzy
1a
802,822,
832
   
Wydział organizacyjno - administracyjny
- kierownik wydziału
45
866
- biuro obsługi interesantów
parter
800,890
   
Radcy Prawni 45
866
   
Samodzielne stanowisko ds. Informatyki 10 810
   
Samodzielne stanowisko ds. Kontaktów z Mediami
2a
836
   
Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac
29
855
   
Laboratorium 
9 809, 829 
   
Samodzielne stanowisko ds. Ubezpieczeń 
38
858
   
Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
38
858
   
Samodzielne stanowisko ds. BHP
36
882
   
Wydział obsługi Strefy Płatnego Postoju - ul. Kościuszki 14
- biuro obsługi 841
842
- kierownik wydziału 840
- kasa 843
- faks 844
Zmieniony ( 08.06.2018. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com