Menu Content/Inhalt
Start
Konsultacje społeczne - Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element Drukuj Wyślij znajomemu
20.10.2017.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ogłasza
KONSULTACJE SPOŁECZNE
dla inwestycji pn.:
„Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”

Zadanie I
  - ul. Warszawska – odcinek od skrzyżowania z ul. Orkana (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Witosa (bez skrzyżowania) wraz z połączeniem ze ścieżką w ul. Sikorskiego
  - ul. Jaworskiego – odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania) do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka Jeziorańskiego
  - ul. Orkana – odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania)
- ul. Klonowa – odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki Silnicy do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną
Zadanie II
  - al. Solidarności od ul. Leszczyńskiej do wjazdu do ul. Wschodniej (strona wschodnia) oraz z budową połączeń z ddr w ul. Nowaka-Jeziorańskiego (bez skrzyżowań: z al. Tysiąclecia PP, z ul. Świętokrzyską, z ul. Radomską i wjazdem do centrum handlowego)
    - al. Solidarności od skrzyżowania z al. Tysiąclecia PP  (bez skrzyżowania z al. Tysiąclecia PP) do połączenia w rejonie parku Dygasińskiego – strona zachodnia (bez skrzyżowania z ul.  Świętokrzyską) oraz z budową połączenia z drogą serwisową S74 i ddr w ciągu al. Tysiąclecia PP (dowiązanie do istniejących projektów ścieżek oraz rozbudowy skrzyżowania z ul. Domaszowską)
   - od ul. Sikorskiego do ul. Szybowcowej (droga wojewódzka nr 745) wraz z dowiązaniem do istniejących odcinków ddr w ciągu ul. Sikorskiego i ul. Nowaka-Jeziorańskiego
Zadanie III    
   - ul. Sandomierska od skrzyżowania z ul. Źródłową (bez skrzyżowania z ul. Źródłową)  do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania z ul. Szczecińską)  oraz łącznik z ul. Pomorską, ze skrzyżowaniem przy straży pożarnej
    - ul. Wrzosowa  odc. od „Ronda Czwartaków” do basenu „Foka” (bez skrzyżowania ul. Wrzosowej z ul. Popiełuszki i ul. Tarnowską)
   - ul. Sandomierska od skrzyżowania z ul. Szczecińską (bez skrzyżowania z ul. Szczecińską) do granicy miasta
   - ul. Piekoszowska  odc.  od ul. Podklasztornej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską (połączenie z istniejącymi i projektowanymi ddr)
   - połączenie ul. Piekoszowskiej z ul. Bernardyńską
Zadanie IV
   - ul. Krakowska od ul. Jagiellońskiej do WDK (przeprowadzenie ścieżki przez obiekt nad ul. Armii Krajowej tylko poprzez organizację ruchu) – bez skrzyżowania z ul. Gagarina
   - ul. Krakowska od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta i połączenie z ul. Zalesie (bez skrzyżowania  z ul.  Chorzowską)

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 27.10. 2017r. – 10.11 2017r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne (www.konsultacje.kielce.eu). Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7,
w pokoju nr 3, w trakcie trwania konsultacji we wtorki i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.00.
Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można będzie przesyłać
w formie pisemnej w terminie do dnia 10.11.2017r. pocztą, faxem lub e-mailem
na poniższy adres:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
fax. (041) 34 02 830
e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

oraz składać elektronicznie na stronie:
www.konsultacje.kielce.eu
Formularz do opiniowania koncepcji jest zamieszczony wraz z materiałami informacyjnymi na stronach internetowych MZD w Kielcach i UM Kielce.
Z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport, który m.in. będzie zawierał informację
o sposobie załatwienia zgłoszonych uwag i opinii. Raport zostanie udostępniony
na stronie internetowej www.mzd.kielce.pl oraz w siedzibie MZD w Kielcach oraz na platformie konsultacje.kielce.eu. Odpowiedzi na uwagi nie będą wysyłane do poszczególnych wnioskodawców a wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

ZADANIE NR I 

 

ZADANIE NR II

 

ZADANIE NR 3

 

ZADANIE NR 4

Zmieniony ( 27.10.2017. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com